Đăng bởi: admin

Biểu phí dịch vụ nhập hàng qua hệ thống HappyOrder

Quý khách hàng thân mến.

HappyOrder xin gửi đến quý khách hàng biểu phí dịch vụ và công thức tính toán chi phí khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Công thức tính phí vận chuyển như sau:

Chi phí đơn hàng = Tiền hàng + Phí dịch vụ + Phí ship nội địa (Trung Quốc) + Phí cân nặng

Các khái niệm

  • Tiền hàng  là tổng tiền được quy đổi sang VND từ giá sản phẩm được niêm yết trên website hoặc giá do Quý khách hàng đã thỏa thuận với nhà cung cấp Trung Quốc
  • Phí dịch vụ là phí HPO xử lý đơn hàng của quý khách theo công thức sau 

Phí dch v = Tiền hàng x Phần trăm phí mua hộ

TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG % PHÍ DỊCH VỤ
DƯỚI 1,000,000 VND 4%
TỪ 1,000,000 VND ĐẾN 5,000,000VND 3%
TỪ 5,000,000 VND ĐẾN 50,000,000 VND 2%
TRÊN 50,000,000 VND 1%

Lưu ý:

Giá trị tiền hàng để tính phí dịch vụ được tính trên tổng tiền hàng theo đơn hàng từng shop Trung Quốc.

Phí dịch vụ tối thiểu cho 1 đơn hàng là 13.900đ. ( áp dụng cho các đơn từ 11-07-2021 )

Đối với những đơn hàng có phí dịch vụ dưới 13.900đ sẽ được làm tròn thành 13.900đ

  • Phí ship nội địa là phí ship từ Nhà cung cấp Trung Quốc đến kho của Happyorder tại Trung Quốc. Phí này tính theo phí của nhà cung cấp Trung Quốc trên website hoặc theo thỏa thuận của Quý khách hàng với nhà cung cấp. Happyorder sẽ cập nhật phí ship nội địa vào đơn hàng khi đặt mua với nhà cung cấp.
  • Phí cân nặng là cước vận chuyển hàng hoá từ kho Trung Quốc về kho Việt Nam được HPO tính theo công thức sau:

Phí cân nặng = ( Tổng cân nặng của đơn hàng ) x ( giá cước cân nặng )

(Biểu phí này áp dụng từ ngày 17/05/2021 )

BIỂU PHÍ CÂN NẶNG TQ – VN
TỔNG CÂN NẶNG ĐƠN HÀNG GIÁ VỀ KHO HPO
DƯỚI 10KG 36,000VNĐ
TỪ 10KG ĐẾN 20KG 34,000VNĐ
TỪ 20KG ĐẾN 70KG 30,000VNĐ
TỪ 70KG ĐẾN 200KG 27,000VNĐ
TỪ 200KG ĐẾN 500KG 25,000VNĐ 
TRÊN 500KG liên hệ
Hàng theo lô liên hệ

(biểu phí được áp tại thời điểm hàng hoá nhập kho VN) 


Lưu ý:

  • Mọi mặt hàng đều có cân nặng thực tế và cân nặng quy đổi theo khối. Cân nặng được áp dụng tính phí là mức cân nặng cao hơn giữa cân nặng thực và cân nặng quy đổi. Cân nặng quy đổi được tính theo công thức:

(Kg) = (dài(cm) x rộng(cm) x cao(cm)) /6000.

  • Đơn giá cân nặng được tính trên tổng cân nặng của các kiện hàng theo đơn.
  • Đối với kiện hàng có tổng cân nặng dưới 0,5kg sẽ được làm tròn thành 0,5kg.

 

Ngoài các chi phí cố định như trên, HPO còn cung cấp các dịch vụ cộng thêm là Đóng gỗ, Kiểm đếm. Quý khách có thể chọn sử dụng các dịch vụ này khi đặt cọc đơn hàng hoặc trong khung trao đổi trên đơn hàng. Phí dịch vụ chi tiết như sau

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ GIA TĂNG
Số lượng sản phẩm / đơn hàng Phí cơ bản / 1 sản phẩm Phí dành cho sp < 10Yuan
1 đến 2 sản phẩm 7000đ 2000đ
3 đến 10 sản phẩm 5000đ 1500đ
11 đến 100 sản phẩm 3000đ 1000đ
101 đến 500 sản phẩm 2000đ 1000đ
Trên 500 sản phẩm 1500đ 700đ
Đóng gỗ liên hệ liên hệ

Trân trọng thông báo. 

HPO Team